Praktični primeri vleke počitniške prikolice in potrebne kategorije vozniškega dovoljenja:

Da malce bolj pojasnimo novost je najbolje da opišemo nekaj možnosti prevoza prikolic:

1.    Kombi  mase 2.100 kg, nosilnosti 700 kg, želimo vleči lahki priklopnik (do 750kg):
Za to skupino vozil zadostuje B vozniško dovoljenje, saj vozilo glede na NDM 2.800 kg sodi v B kategorijo, za katere zakon določa, da lahko vlečejo katerikoli lahki priklopnik, ne glede na skupno NDM, ki v tem primeru celo presega 3.500 kg.

2.    Osebni avto mase 1.550 kg, nosilnosti 600 kg, želimo vleči prikolico NDM 1.400 kg
V tem primeru skupina vozil presega NDM 3.500 kg, zato boste za vleko potrebovali vsaj novo kategorijo B z dodano kodo 96 ali pa kategorijo BE Seveda pa morate v homologaciji vozila, v kategoriji O pogledati na morebitne omejitve vleke vašega osebnega vozila.

3.    Osebni avto mase 1.300 kg, nosilnosti 400 kg, želimo vleči prikolico NDM 1.400 kg
Največja dovoljena masa te skupine vozil je 3.100 kg, vendar NDM masa prikolice presega samo težo vozila. V tem primeru bi po stari razlagi zakona nujno potrebovali kategorijo BE, po novem zakonu, ki tega določila ne pozna več, pa lahko to skupino vozil vozite tudi samo z B kategorijo, a je potrebno upoštevati, da skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

4.    Kombi mase 2.200 kg, nosilnosti 800 kg, želimo vleči avtoprikolico NDM 1.500 kg
Skupina vozil ima NDM 4.500 kg, zato nujno potrebujte vozniško dovoljenje BE kategorije, prav tako pa morate tudi preveriti, da ne presegate zahtev za vleko prikolice, ki so zapisane v homologaciji kombija.

Največje dovoljene hitrosti pri vleki prikolice
V Sloveniji je največja dovoljena hitrost vožnje vozila do NDM 3,5t s priklopnikom na avtocestah in hitrih cestah 100 km/h, na cestah izven naselja pa 90 km/h. Na cestah po naselju je seveda omejitev 50 oz. 30 km/h. V primeru vleke prikolice z vozilom, katerega NDM presega 3,5t, je maksimalna hitrost omejena na 80 km/h.